B&R järjestelmäpäivitykset

Onko tuotantolaitoksessasi käytössä B&R järjestelmä joka kaipaa päivitystä?

Monesti kone tai tuotantolinja on mekaanisesti hyvässä kunnossa, mutta automaatiojärjestelmään ei enää saa varaosia. Koneen elinkaarta on kuitenkin mahdollista jatkaa päivittämällä järjestelmä uuteen.

On mahdollista

 • Päivittää ohjelmoitava logiikka esimerkiksi 2000-sarjasta X20 sarjaan, jolloin varaosasaatavuus on turvattu.
 • Kääntää vanha toimivaksi havaittu logiikkaohjelma uudemmalle Automation Studio versiolle ja ajaa sitä uudessa logiikassa.
 • Lisätä uudemman ohjauksen mahdollistamia uusia ominaisuuksia

Esimerkki järjestelmäpäivityksestä: B&R 2005 -> X20

Tuotantokone on hankittu vuonna 2004 saksalaiselta konevalmistajalta. Koneessa on B&R 2005 ohjelmoitava logiikka. Varaosia kyseiseen logiikkaan ei enää saa suoraan valmistajalta.

Järjestelmän päivittämiseksi tehdään seuraavat toimenpiteet

 1. Kartoitus
  • Järjestelmän komponentit listataan
  • Ohjelman lähdekoodi käydään läpi
  • Valitaan korvaavat tuotteet
 2. Sähkösuunnittelu
  • Muokataan sähkökuvia tarpeellisilta osilta
   • Väyläkaaviot
   • IO-moduulien kytkennät
 3. Ohjelman kääntäminen ja muokkaaminen
  • Logiikkaohjelma käännetään uusimmalle Automation Studio versiolle
  • Tehdään käännöksen edellyttämät ohjelmamuutokset
  • Hardware konfiguraatio päivitetään vastaamaan uutta järjestelmää
  • IO-muuttujat kytketään uusiin IO-moduuleihin
  • Varmistetaan että kaikki funktiot ja ohjelmaosiot toimivat edelleen halutulla tavalla
 4. Käyttöönotto tuotantoa häiritsemättä
  • Tarvittaessa uusi ohjelmoitava logiikka voidaan kytkeä vanhan rinnalle
   • Käytössä olevaa järjestelmää on helppo vaihtaa
   • Lopullinen järjestelmävaihto voidaan tehdä vasta kun on varmistuttu toimivuudesta
  • Vaihtotyö voidaan toteuttaa tuotannon ulkopuolisena aikana esimerkiksi suunnitellun tuotantoseisokin aikana, viikonloppuisin tai jopa yöaikana
 5. Testaus
  • Kaikki järjestelmän toiminnot testataan oikeassa tuotannossa ja varmistetaan täydellinen yhteensopivuus
  • Tuotantoa seurataan haluttu aika esimerkiksi 2-3 päivää, jotta varmistutaan toimivuudesta.

Vanha 2005 sarjan järjestelmä

Uusi päivitetty järjestelmä X20-sarjan komponenteilla

mikkolevanenB&R järjestelmäpäivitykset